SONIVENT

Program SoniVent to narzędzie obliczeniowe przeznaczone do:

  • - Modelowania hałasu pochodzącego od wentylacji, 
  • - Wyznaczania tłumienia poszczególnych elementów traktu wentylacyjnego,
  • - Aproksymacji widma hałasu emitowanego przez wentylatory mechaniczne.

 

Ponadto pozwala na analizę widmową hałasu, oraz doboru odpowiedniego tłumienia akustycznego w kanale wentylacyjnym. 

przykladowy projekt