Program SONIVENT bazuje na teoretycznych właściwościach akustycznych poszczególnych elementów systemu wentylacyjnego takich jak

 

Wentylator

Kanał

Tłumik

Rozgałęźnik/Sumator

Zagięcie 

Dyfuzor 

Kratka

 

Parametry źródła

Poziom hałasu wentylatora może być ustawiony ręcznie w pasmach oktawowych bądź tercjowych lub obliczony przez program SoniVent w zależności od typu wentylatora i trybu pracy.

 parametry zrodla

  

Parametry składowych systemu

Właściwości każdego elementu w kanale wentylacyjnym mogą być dopasowane do wymagań projektu. Intuicyjny i przejrzysty układ programu pozwala na szybkie zamodelowanie systemu od centrali wentylacyjnej aż po kratki z uwzględnieniem wszystkich części takich jak: kanały proste, kolana i rozgałęzienia, a także zmiany przekroju kanału czy kierunku przepływu. Program ma możliwość wpisania wartości pochłaniania dźwięku w pasmach oktawowych lub tercjowych, tak aby cały system spełniał wymagania norm ISO 5136 i ISO 3741.

 parametry rozgalezienia

 

Dzięki zmiennym parametrom pomieszczenia odbiorczego oszacowanie hałasu jest jeszcze dokładniejsze. 

Użytkownik może zdefiniować grupy elementów i organizować elementy kończące się w jednym pomieszczeniu. Parametry pomieszczenia obejmują powierzchnię, kubaturę i czas pogłosu lub średnie współczynniki pochłaniania.

parametry pomieszczenia

 

SoniVent oblicza poziom hałasu

Dzięki symulacjom komputerowym można przewidzieć poziom ciśnienia akustycznego Lp bądź poziom mocy akustycznej Lw [dB] (liniowo lub z krzywą ważenia A) w pomieszczeniu odbiorczym lub też dowolnym miejscu w kanale. W razie wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięków w pomieszczeniach dynamicznie wyświetlane wyniki w przystępny sposób pomagają dobrać wymagane tłumienie.

Wyniki mogą być eksportowane w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel, tekstowej, lub graficznej. 

wykres